หลักสูตร ผู้ประกอบการที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม IDEA (Innovation Driven Entrepreneurship

หลักสูตร IDEA เน้นการสร้าง Ecosystem สำหรับผู้ประการการและพัฒนาผู้ประกอบการ ที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม ตาม Model ของมหาวิทยาลัย MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ซึ่งหลักสูตรนี้ได้รับเกียรติจากนักธุรกิจระดับประเทศและผู้เชี่ยวชาญมากมายมาเป็นวิทยากรและพี่เลี้ยง เพื่อสร้าง “นักรบเศรษฐกิจใหม่ของประเทศไทย”